EST ENG 
MENÜÜ MENÜÜ

Meie privaatsuspoliitika

Meie hindame kõrgelt Teie privaatsust ja ei kogu teie kohta infot, kui see ei ole vajalik teenuse või rakenduse kasutamiseks. Kui rakendus või teenus salvestab teie andmeid meie hallatavates andmekogudes, siis selle kohane teave on vastava teenuse või rakenduse info juures kirjas.

 

Kuidas meie kasutame kogutud andmeid?

Teilt kogutud andmeid kasutame ühel järgmistest viisidest:

  • Teenuse või rakenduse kasutamiseks vajalike andmete hoidmiseks (näiteks teie autentimiseks)
  • Teie jaoks teenuse või rakenduse isikupärastamiseks
  • Teenuse edaspidisteks arendusteks ja parandamisteks (teenuse statistilised näitajad, tekkinud vigade logid jms)

Teie andmeid ei müüda, vahetata, ega anta üle mõnele teisele era või avalikule äriühingule mis tahes põhjusel, ilma teie nõusolekuta.

 

Asukohaga seotud andmed ja teenused

Meie rakendused ei kasuta seadme asukoha infot ilma teie nõusolekuta. Me ei avalda andmeid teie asukoha kohta, kui teie ise ei ole selleks eraldi nõusolekut andnud.

 

Kas me avaldada teavet kolmandatele isikutele?

Meie ei müü, vahenda, ega muul viisil loovuta teie andmeid kolmandatele isikutele. See ei hõlma usaldusväärseid kolmandaid isikuid, kes pakuvad meile kodulehekülje majutuse ja muid sellega seoses vajaminevaid teenuseid meie teenuse töötamiseks, seni kuni need isikud peavad kinni kokkulepetest hoida meie teavet konfidentsiaalsena. Me võime jagada informatsiooni, kui see on seadusega kooskõlas või kaitseb meie või teiste isikute õigusi, vara või ohutust.
 

Teie nõustumine

Kasutades meie teenuseid ja veebilehte, nõustute meie privaatsuspoliitikaga.
 

Privaatsuspoliitika muutmine

Kui me otsustame muuta privaatsuspoliitikat, siis me avaldame need muudatused siin sellel lehel ja/või uuendame muutmise aega.
Seda dokumenti on viimati muudetud 14.12.2013
 

Võtke meiega ühendust

Kui teil on mingeid küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga, siis võite kontakteeruda meiega allpool olevate kontaktide abil.
 
http://www.tak-soft.com
top