EST ENG 
MENÜÜ MENÜÜ

(Ratta)Orienteerumise võistlus Keilas :: Keila RO-SI

Koht : Keila Terviserajad (kaart) 
Aeg: 5.mai 2012, aeg : peale lõunat

SI-AC jaamad ja kiibid

Protokollid:

IseTehtud (IT) võistluse eesmärk on pakkuda (ratta)orienteerujatele võimalust harjutada enne EST-LAT võistlusi  ja testida Eestis uut SPORTIdenti puutevaba märkesüsteemi võistlustingimustes. Rajad on planeeritud paljude punktidega ja pakuvad erinevaid rajavalikuid.

Võistlusel on kasutusel uus SPORTident Active Card (SI-AC) kiibil baseeruv (puutevaba) märkesüsteem. Kontrollpunktis saab märke teha 30..60cm kaugusel jaamast. Finišijoonel märkeseadmed puuduvad ja võistleja läbib hoolt värava. Aeg fikseeritakse finišijoonel automaatselt. Vaata ka tutvustavat videot :
http://www.youtube.com/watch?v=VY9YifUgKFY&feature=plcp&context=C4940936VDvjVQa1PpcFNLq5Z239XCFG7R8tFS403gH4jLTcrCQ7Q%3D

Ingliskeelne SI-AC kiipide kasutamise juhend! Kohapeal on enne starte võimalik tutvuda uue KP sisustusega.

Ajakava

13-00-14.00 Registreerimine, tasumine ja kiipide jagamine Keila Terviseradade suusastaadioni parklas. Enne starti on võimalik tutvuda uue kiibi kasutamisega.
Kell 13.50 Võistluskorralduse tutvustus.
Kell 14.00 RO lühirada ja avatud OJ rada. 
Kell 18.00 RO õhtune sprint.

Rajad

Raja pikkused (otse/optimaalne):
Lühirada 11/16.5km 21KP
Lühendatud rada 7,6/11km 15KP
Sprindi RO rada 6,3/8,6km 17KP
Orienteerumisjooksu rada 5,3km 16KP (OJ rada kasutab RO punkte ehk rada on o-tehniliselt lihtsam ja võsas ragistama ei pea). Start on 14-15:00, startida saab sobival ajal. Eelnev registreerimine vajalik.
Kahe võistluse vahel on võimalik läbida Keila MOBO rada 13+1 kontrollpunktiga! (http://mobo.osport.ee).

Kaart ja maastik

Keila RO kaart nr: 2010007 (http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2010007)
Kaarti on parandatud 2012 kevadel. Kasutusel on 2010 aasta IOFi reeglite kohased RO leppemärgid.
Maastikul hõlmab Keila terviseradu ja ümbruskonna metsa- ning põlluteid. Maastikul on palju erineva läbitavusega/laiusega teid ja radu.
Metsa läbitavus heast väga halvani. Lõiked läbi "rohelise" metsa ei ole soovitavad.
NB! KP 32 juures on tee peal prügi, see koht on kaardil tähistatud hüüumärgiga!

RO lühi- ja lühendatud kaardi mõõtkava 1:12 500, h2,5m, A4 paberil. Sprindi võistluselt on mõõtkava 1:10 000 ja rada on A4 paberil. KP tunnusnumber on järjekorra numbri kõrval (2-33). Tähise asukohta näitab täpp KP ringi keskel.

Orienteerumisjooksu kaart nr 2011019LK. 1:10 000, h 2,5m, A4 paberil. Tunnusnumbrid on kaardi serval legendis. KPd asuvad teede/radade ääres.

Mõlemad kaardid on orienteeritud geograafilise põhja suunas, ehk magnetilised põhjajooned on kaardil 7' nurga all.

SI-AC kiibi kasutamise eripärad

Kiip tuleb enne starti nullida CLEAR jaamaga ja aktiveerida CHECK jaamaga enne starti. Rajal EI TOHI läbida FINIŠI joont - finišijoone läbimisel fikseeritakse finiši aeg ja kiip lülitatakse välja.
Märke tegemiseks rajal peab kiip olema tähisest/SI-jaamast kuni 60cm kaugusel. Jaam ei anna helisignaal, küll aga kiip vilgub ja piiksub. Finišis tuleb sõita/joosta üle finišijoone 2 posti vahelt.

Soojendusala

OJ ja RO soojendusala on parklast ida suunas (linna poole) kulgev tee ja "tankimäe" ümber olev tee. Enne starti on lubatud tutvuda viimase KP sisustusega ja finišiga. nb! peale finišivärava läbimist uuesti märke tegemiseks tuleb kiip nullida ja aktiveerida!

STARTIMINE

Rattaorienteerumine: Eelstart on 2 minutit. 2min enne starti aktiveeritakse kiip CHECK jaamas, 1min enne starti saab kätte kaardi.
Orienteerumisjooks: Stardiaja saab võistleja valida ajavahemikus 14:10..15:00. Eelstart on 2 minutit. 2min enne valitud stardiaega aktiveeritakse kiip. 1 min enne stardiaega võib minna kaardi ämbri kõrvale. Starditakse piiksu peale ämbri kõrvalt.
Kõigil startidel on vaja läbida K-punkt.

FINIŠEERUMINE

Viimasest punktist finišisse on tähistus. Finiši joonel on võimsamad SI jaamad ja nende vahelt peab läbi jooksma/sõitma. Finišijoone taha on jäetud piisav ruum hoo mahavõtmiseks. Tulemuse saamiseks tule auto juurde, kus loetakse andmed arvutisse.

Pesemine ja toitlustamine

Võimalik kasutada Keila Tervisekeskust (ei sisalda stardimaksus) ja kohalikku kaubandusvõrku.

Muu täpsustav info

Võistlus toimub EOL Rattaorienteerumise reeglite alusel. Kiivri kasutamine on kohustuslik. Ratas peab vastama tehnilistele nõuetele (EOL 19.7). Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel. Võistlejad peavad täitma avalikel teedel liikluseeskirju.

Reeglite täpsustus: MTBO kaardi leppemärgid (2010). Kaardil on märgitud teedeta sõidetav ala tähistatud vastava leppemärgiga 839- oranzi värviga (IOFi etteanek nr 2).

Keelualad: Keelatud on läbida hoovi- (527) ja kaardile kantud keelualasid (709). Teelõigud kus ei tohi sõta on tähistatud vastava leppemärgiga (711).

Ettevaatust avalikel teedel, arvestage teiste liiklejatega terviseradadel. Stardi piirkonnas võivad lennata taldrikud (ehk rada võib ristuda DiscGolfi mängijatega).

Võistluse jälgimiseks annab Sportrec 10 GPS seadet.  Seadmed antakse koos kiibiga enne starti valitud osalejatele. Link jälgimiseks avaldatakse laupäeva hommikul. Kaart avaneb peale starte.

Registreerimine

NB! Võistlus toimub, kui 29. aprilliks on registreerunud vähemalt 20 osavõtjat. Kuna kiipe on piiratud kogus, siis startida saab kuni 95 osalejat!
Registreerimine osport.ee kaudu kuni 2. maini 2012(k.a.). RO stardimaks 6€, sisaldab 2 starti ja korraldaja poolt antud SI-AC kiipi. Jooksjatele stardimaks 3€. Stardimaksu saab tasuda kohapeal 1h (13:00-14.00) enne starte või eelnevalt ülekandega Tarmo Klaari kontole SEBs: 10002008795004 või Swedbankas: 1105185421. Ülekanne peab olema tehtud enne reede (4. mai) kella 12:00.

Info

Korraldaja, rajameister, ajavõtt, IT, sekretartiaat, info jne: Tarmo Klaar, täiendav info osport @osport.ee (56 58253)
Kodulehekülg:http://www.tak-soft.com/teenused/ajavott/keilaro/

(Põhja-Eesti) Orienteerujad osalege!


Üritust saab teoks tänu toetajatele :

Tak-Soft - head IT asjad  SPORTident annab kiibid GPS jälgimist pakub Sportrec


top