Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:onlinemanager

OnlineManager

Väike ülevaade kuidas seadistada ja kasutada SplitsManager koos Race/Relay Manageriga.

  • Programm: OnlineManager
  • Versioon: 0.0 2012.06.xxx
  • Kuupäev: 01.03.2012 (Tarmo Klaar)

RaceManager

RaceManageri olulised seaded OnlineManageri jaoks.

RaceManageri versioon vähemalt : 1.0.2010.5xx

Seaded→ Server

  • Max ühendusi – 5 või rohkem
  • Saada klientidele

Seaded→Seaded

Kui finišiaeg võetakse kiirega, siis teha märge „Ei kasuta finiši märget“.

Eelnevalt peab olema rajad sisestatud ja omistatud klassidele.  Loosimine ja muu ettevalmistus sarnaselt tavalisele võistlusele. Võistlejatel peab olema number omistatud.

RelayManager

RelayManager versioon vähemalt : 0.7.2010.4xx

OnlineManager

nb! Seadistusi on mõistlik teha peale võistlusprogrammi seadistamist ja võistlejate loosimist.

nb! Tegevuste järjekord on oluline!

1)      Sisesta „Online controls“ tabelisse kõik rajal olevad raadiopunktid (nende numbrid).

Sisesta RaceManageri või RelayManageri (xManager edaspidi) IP aadress (xManager IP) ja port (vaikimisi 6001) ja kui andmeid võetakse xManagerist, siis tee märge „Load runners from xManager“.
Märge „Special Class*1“ ruutu on vajalik sise-O 1. ja 2. jooksu jaoks ehk kus on ühine rada kõigile meestele/naistele.

 

2)      Loe võistluse andmed

a.       Menüüst „Import and tools“ → „Event info from xManager“ (nb! ühendus xManageriga peab oleam võimalik ja xManageris Serveri teenus lubatud).
Programm loeb xManagerist võistluse andmed, raja info ja osalejad.
Võistlejate andmed võiks laadida vahetult enne starti, kui xManageris on andmed korrastatud.

b.      Relay manageri korral tuleb kontrollpunktid ja kaugused nendesse ise sisestada.

c.       Kui ei kasutata xManageri, siis tuleb võistluse andmed käsitsi sisestatda, rajad lisada ja jooksjad lisada. Jooksjaid on võimalik lisada SIME formaadis jooksjate failist (Menüüst „Import and tools“ → „Import runners from SIME file“)

3)      Kui finišijoonel olevad SI jaamad on ühendatud OnlineManageriga, siis neil peab olema sama tunnusnumber ja see peab olema sisestatud „Finish control“ väljale. Kõigil finiši jaamadel peab olema sama tunnusnumber!!

4)      Sisesta GMT väljale kohalik ajavöönd (Eestis suvel +3 ja talveaja korral +2).

5)      Määra TCP port andmete saamiseks kohalikust võrgust (SI jaamadest, käsiti sisestatud ajad) ja maksimaalseks ühenduste arvuks piisav arv ühendusi (sõltub klientide arvust). Vaikimisi port 6010 ja ühenduste arvuks 15.

6)      Kui kasutatakse ROTA teenusega online-GPRS jaamu metsas, siis määra ära ROTA teenuse seaded:

a.       Tee märge „Enable ROTA

b.      Sisesta ROTA teenuse aadress (              server kust käib ROTA tulemuste laadimine)

c.       „Polling interval“ – intervall sekundites, kui tihti küsitakse andmeid ROTA serverist. Sobilik intervall on vahemikus 15..30sek.

d.      RecordID – viimase ROTA kirje tunnus. Muutes seda numbrit väiksemaks kuvatust, laetakse uuesti kirjed alates määratud kirjest.

7)      Serverisse laadimine (Publishing lehekülg)

a.       Tee märge „Use auto upload“, kui soovid tulemuste automaatset laadimist serverisse.

b.      Määra ülesse laadimise intervall (15..60sek). Sõltuvalt interneti ühendus kiirusest ja võistlusest.

c.       Sisesta online tulemuste serveri teenuse aadress: http://www.server.ee/ClientBin/splitsManager.php

(http://www.tak-soft.com/rota/ClientBin/splitsManager.php)

d.      Kui kasutakse parooli ,sisesta siia parool.

e.      Last upload timenäitab, millal viimati laeti jooksvaid tulemusi. Tulemusi ei laeta, kui OnlineManageri ei ole lisandunud uusi.

f.        Kui oli probleeme veebi ülesse laadimisel, siis uuesti saab teenuse käivitada nupuga „(re)start“.

8)      SilverLight kliendi seaded
Siin tuleb ära määrata kohaliku võrgu jaoks kommentaatori seaded ja interneti tulemusteks eraldi.

a.       Kohaliku võrgu seaded (Local):
Serveri aadress „Server address“ – siis sisesta OnlineManageri arvuti aadress (IP või nimi). (Vali loetelust hiire topeltklõpsuga)
Määra uuendamise intervall (2..10sek)

b.      Ineterneti online tulemuste teenuse korral (Web server)
Serveri aadress, näiteks http://www.server.ee/ClientBin/splitsManager.php

http://www.tak-soft.com/rota/ClientBin/splitsManager.php?voistlus//
Määra uuendamise intervall interneti kasutajatele (soovitusliku 15..30sek).
  ===== Võistluse ajal ===== 1)      Loo võistluse failid „Create Event Files“ 2)      Veebiteenuse korral lae seadete failid veebi „Upload Now“ 3)      Käivita teenused vajutades nupule „START“ ·         Paremal pool nupust peaksid „aktiveeruma“ valitud teenused. 4)      Avatud võiks olla Logs and Info lehekülg ·         Sinna tulevad vead (kui Si kaarti ei leitud, ühenduse probleemid vms) ·         ROTA saatjate info´-millal viimati laeti, millal server ROTA saatjast andmed sai, milline on levi ja patarei seis ning ROTA saatja tööaeg. Alumisse kasti ilmub viimati serverist laetud info. ===== ManRadio ===== Käsitsi tulemuste sisestamine üle võrgu. Seadistamisel sisesta OnlineManageri IP ja teenuse port (vaikimisi 6010). Ühenduse loomiseks vajuta „! „ nupule.  Sinisesse lahtrisse sisesta KP tunnusnumber (Finisi joone korral -1, mahalugemise korral -2 ja stardi korral -3). Järgmisele väljale võistleja rinnanumber ja viimasele väljale tema aeg. Enter nupuga saadetakse tulemus OnlineManagerile. Logi aknasse peab tulema vastuseks OK, kui tulemus vastu võeti. ===== SPORTident2TCP ===== SI jaamadest (Juhtjaamadest BSM* ja raadiojaamadeset SRR) andmete edastamiseks OnlineManageri. SI jaamades peavad olema seadistatud täiendatud (Extended) reziim, automaatne saatmine (auto send) ja kiirus vastavalt jaama seadistusele  (38400 SRR, ja otse ühenduse korral, RS485 korral soovitavalt 4800). 1)      määra OnlineManageri aadress ja port (TCP klient) 2)      vali SI jaama jadaport (COM) ja kiirus vastavalt jaamale (38400 korral märgi HS38400). 3)      Käivita Si lugemine „Start“. 4)      Ühenda serveriga „Connect“. Kui on mitu seerialpordiga sisendit, siis iga pordi kohta tuleb käivitada eraldi SI2TCP programm. Soovitav on teha eraldi alamkaustad ja programmide käivitamiseks shortcutid. SI lugemise akna alla võiks kirjutada millise jaamaga on tegu (finis, SI-radio, KP46, vms) ===== ROTA ===== GPRS-online jaamadest andmete lugemine kasutades ROTA teenust. Rota seadistamise kohta loe ROTA juhendist. Erinõudeid ei ole. Programmis tuleb ära näidata ROTA teenusserveri aadress. ====== Kommentaator ====== Kommentaatori arvutis peab olema eelnevalt installeeritud MS SilverLight 4.0.  Selle saab installeerida automaatselt internetist või installatsioonifaili kaudu.  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156 Kui OnlineManager on seadistatud (ja veebiteenus käivitatud), siis avada kommentaatoris interneti brauser OnlineManageri arvuti aadressiga. Lihtsaim viis selleks on kasutada OnlineManageri arvuti IP aadressi. Teenuse port sisevõrgus peab olema 8080:
http://192.168.10.10:8080 Aadressi võiks panna lemmikute nimekirja või teha shortcut ekraanile. Lehekülje avamise järel laetakse SL rakendus automaatselt OnineManageri serverist ja võistluse andmed koos tulemustega. ====== Tulemused kodulehele ====== Vajalik on PHP võimekusega veebiserver. Teha kataloog võistluse Online tulemuste jaoks ja kopeerida sinna failid WEB kaustast: \ClientBin clientaccesspolicy.xml index.html silverlight.js   clientaccesspolicy.xml peaks (vajadusel) kopeerima ka veebi juur kataloogi.   Kausta ClientBin peab oleam õigus kirjutada (unixi õigus 755).   Viit tuleks panna online tulemuste kaustas asuvale index.html failile (http://www.tak-soft.com/rota/)   Sama kausta kasutamisel uue võistluse jaoks, tuleb enne uute failide laadimist ära kustutada ClienBin alamkaustast järgmised failid: onlineresults.smf runnerinfo.csv EventInfo.xml   Kui OnlineManageris on kõik seaded ja rajad korras ning võistlejad laetud, siis peale nupule „Upload now“, peaks veebis avanema „
Silverlight Online Results Browser“ klient võistluse nimega ja klasside alt peaks avanema võistlejate nimekiri.   Võistluse ajal kontrollida jooksvalt, kas tulemused jõuavad veebi.
  ===== Silverlight Online Results Browser ===== oman_image001.jpg  Tulemuste vaatamise eelduseks on, et arvutisse on installeeritud MS Silverlight 4.0. Esmakordsel avamisel installeeritakse vajalikud failid automaatselt (vajalik interneti ühendus).   Peale rakenduse avamist brauseris laetakse ja kuvatakse võistluse info (1).  Vasakul olevasse veergu (2) kuvatakse jooksvalt uued tulemused. Klassi tulemused näidatakse  paremal (3). Klassi saab valida üleval olevast rippmenüüst (4). „?“ – programmi seadistamine ·         Show Top – milliseid tulemusi näidatakse vasakus veerus (2)                                                                i.      Kõik – kuvatakse kõik                                                              ii.      1-6 – ainult 6 parimat ja lemmikud                                                             iii.      1-12 – ainult 12 parimat ja lemmikud                                                            iv.      Only Favorites - Ainult lemmikud                                                              v.      Only Opened classes – ainult avatud lehekül(gede)je klasside tulemused ·         Result as – tulemused kujul:                                                                i.      Times – Kõik tulemused kuvatakse ajana                                                              ii.      Behind – Kaotus parimale                                                             iii.      Totals – mitmepäevasel võistlusel tulemus summana                                                            iv.      Totals Behind – mitmepäevasel võistlusel summa tulemus kaotusena parimale ·         Local time – stardiaeg kuvatakse kohaliku ajavööndi ajana „-„  - info ja märkused „F“ – otsi numbri järgi. Sisesta võistleja rinnanumber ja avatakse tema võistlusklass. Valgusfoor näitab andmeühenduse staatust: ·         Punane – andmeid ei ole uuendatud, viga ühenduses ·         Kollane – andmeid uuendatakse ·         Roheline – andmed on uuendatud ·         Hall – Teenus ei ole käivitunud   Valgusfoori kõrval kuvatakse võistluse aega.   Valitud võistlusklassi info (rajapikkus, kontrollpunktide arv) kuvatakse klassi paani päises (6).   Uute tulemuste tulbas kuvatakse võistleja koht, nimi ja klubi ning klass, online punkti tunnus, tulemus ja rinnanumber. Klassi tunnuse peal klõpsates (7) avatakse tabelis võistleja klassiga tulemuste lehekülg.   Klassi tulemuste tabelis on järgmised veerud: Rank – tulemus. Sorteerides Rank veeru järgi, sorditakse tulemused jooksva paremusjärjestuse järgi. Bib – rinnanumber – klõpsates hiirega rinnanumbril, saab võistleja määrata lemmikuks. Rinnanumbri taust muutub kollaseks. Name – võistleja nimi ja klubi/organisatsioon Ctry – riigi tunnus Result – lõplik tulemus Start – stardiaeg Online kontrollpunktide tulemused (olenevalt klassist ja rajast). Online punktide veergude järjekorda on võimalik muuta, tõstes hiirega veeru päised soovitud järjekorda. Samuti on võimalik muuta veergude laiuseid. Kõikki veerge on võimalik sorteerida kasvavalt ja kahanevalt – sorteeritud veeru päises näitab sorteerimise suunda väike kolmnurk.   Eelnevalt on võimalik seda rakendust testida aadressil : http://www.tak-soft.com/rota/

osport/onlinemanager.txt · Viimati muutnud: 2016/03/01 16:34 (väline muutmine)