Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:sireadout

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
osport:sireadout [2012/04/11 17:39]
taksoft
osport:sireadout [2016/03/01 16:34] (Hetkel kehtiv)
Rida 37: Rida 37:
 {{:​osport:​siread2e.gif?​direct|}} {{:​osport:​siread2e.gif?​direct|}}
  
-Kui seatest **Autom. Start** ei ole märgitud, siis käivita lugemine **Start** nupust. //HS38400// märkeruut näitab millise kiirusega ülaltoodud pordis SI jaamaga suheldakse.+Kui seatest **Autom. Start** ei ole märgitud, siis käivita lugemine **Start** nupust. //HS38400// märkeruut näitab millise kiirusega ülaltoodud pordis SI jaamaga suheldakse. ​
  
-Prindi uuesti nupp trükib uuesti viimati mahaloetud ​SI kaardi andmed.+NB! Andmete korrektseks lugemiseks EI tohi olla SI jaamal lubatud "​automaatne saatmine"​ (//Auto send//).
  
-Loe SSD -- võimaldab SI lugemise logi failidest ​uuesti ​lugeda kaardid. Vajalik kasutada näiteks juhul kui võrk või server ei toiminud. Sellisel juhul tuleks valida _nonet.ssd lõpuga fail ja ära märkida millised kaardid loetakse failist uuesti. Nb! Ei ole võimalik avada jooksvat logifaili, vajadusel nimeta logifail ümber ja ava ümbernimetatud fail.+Kui ühendus serveriga on vahepeal katkenud, siis vajuta nupule "​Ühenda ​uuesti" ​või sulge korraks mahalugemise aken.
  
-{{:​osport:​siread3e.gif?​direct|}}+Kaardis loetud andmed kuvatakse vasakusse logi aknasse ja lõplik tulemus parempoolsesse. Sinna tulevad ka teated, kui serveris ei olnud vastava SI kaardi kohta andmeid (vale või puuduv number, puuduv rada vms).
  
-Jaama mälust -- SI kaardid loetakse jaama mälust ! NB! Loetakse KÕIK tulemused mis on SI juhtjaamas. Kasuta seda ainult siis kui võsitluse ajal ei olnud juhtjaam ühendatud arvutiga ​ või oli suurem tehniline tõrge ja tuli andmed maha lugeda SI jaama ilma arvutit ühendama. Ilma arvutita salvestab SI juhtjaam andmed mällu ainult siis kui jaamas on sisse lülitatud „automaatne saatmine” (auto send) funktsioon. Võimaluse korral kasuta SSD failist lugemist andmebaasis puudvate kirjete lisamiseks.+Menüü valiks **Prindi uuesti** nupp trükib uuesti viimati mahaloetud SI kaardi andmed. 
 +Varukoopiate menüüst saab lugeda andmeid varukoopiatest:​ 
 +  * Loe SSD -- võimaldab SI lugemise logi failidest uuesti lugeda kaardid. Vajalik kasutada näiteks juhul kui võrk või server ei toiminud. Sellisel juhul tuleks valida _nonet.ssd lõpuga fail ja ära märkida millised kaardid loetakse failist uuesti. Nb! Ei ole võimalik avada jooksvat logifaili, vajadusel nimeta logifail ümber ja ava ümbernimetatud fail. Viide - sisesta viide millisekundites enne kui saadetakse serverisse järgmised andmed. Võimalik on märkida SI numbri järgi -- sisesta soovitud SI number ja märkimiseks vajuta nupule "​Märgi"​. Võimalik on ka osalise numbri järgi teha valikuid, näiteks kõik SI kaardid kus on numbris 304. 
 +{{:​osport:​siread3e.gif?​direct|}} 
 +  * Sorteeri fail -- varukoopia fail (ssd) sorteeritakse numbrite järgi enne valiku vormi avamist 
 +  * Loe jaama mälust -- SI kaardid loetakse jaama mälust ! NB! Loetakse KÕIK tulemused mis on SI juhtjaamas. Kasuta seda ainult siis kui võsitluse ajal ei olnud juhtjaam ühendatud arvutiga ​ või oli suurem tehniline tõrge ja tuli andmed maha lugeda SI jaama ilma arvutit ühendama. Ilma arvutita salvestab SI juhtjaam andmed mällu ainult siis kui jaamas on sisse lülitatud „automaatne saatmine” (auto send) funktsioon. Võimaluse korral kasuta SSD failist lugemist andmebaasis puudvate kirjete lisamiseks.
  
osport/sireadout.txt · Viimati muutnud: 2016/03/01 16:34 (väline muutmine)